Heldøgns tjeneste avd. Tingvoll sykehjem

Ledig 100% fast stilling som sykepleier ved Tingvoll sykehjem

100% fast stilling som sykepleier

Kort om stillingene:
Vi trenger positive og engasjerte sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for våre pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med gode lærings- og utviklingsmuligheter.

 

Vi har ledig sykepleierstilling ved Tingvoll sykehjem. Stillingen er 100 % i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse. Oppstartsdato kan diskuteres. Hvis det er ønskelig med redusert stillingsstørrelse på grunn av livsfase, er dette en mulighet.

Heldøgns tjeneste, som Tingvoll sykehjem er en del av, består av ca. 40 faste ansatte og flere flinke vikarer. Tingvoll sykehjem har 17 pasientrom fordelt på 2 avdelinger. I tillegg består heldøgns tjeneste av Vonheim, som er vår avdeling for demens og psykogeriatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 17 plasser med enerom og bad. Avdelingene bistår hverandre ved behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging i samarbeid med institusjonslege

 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten
 • Kvalitetssikre tjenestene blant annet ved deltakelse på tverrfaglige møter
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling -samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

 Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning med autorisasjon
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
  Er du nyutdannet er du selvfølgelig hjertelig velkommen som søker
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt

 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før ev. ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus

 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad
Tingvoll kommune benytt er seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nett side under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og att ester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

22/946

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Adresse:

Rønningen 1 6630 Tingvoll