Tingvoll kommune

Saksbehandler ved Tildeling og koordinerende enhet

Ledig 100% stilling som saksbehandler / tildeler

Kort om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som tildeler (med saksbehandling) av kommunale helse- og omsorgstjenester i Tingvoll kommune. I tillegg til tildelerfunksjonen innehar stillingen pr i dag ansvar for koordinerende enhet. Om denne organiseringen videreføres er pr i dag uklart, dette er under vurdering og avgjøres i løpet av våren.

Stillingen ligger under helse- og omsorgssjef og har et nært samarbeid med alle tjenesteområdene

Vi ønsker å styrke tildeler-rollen med å bidra til etablering av nettverk med øvrige tildelingskontor i andre kommuner.

Stillingen har pr i dag kontorplass v/Tingvoll sykehjem.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, vurdering og fatte enkeltvedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Gi råd og veiledning til pasient og brukere i alle aldersgrupper, samt ivareta et helhetlig og samordnet tilbud til pasient og bruker
 • Ha ansvar for dialog med sykehuset vedrørende utskrivningsklare pasienter som trenger kommunal tjenester etter sykehusopphold
 • Samarbeid og faste møter med andre avdelinger som yter helse- og omsorgstjenester
 • Klagesaksbehandling
 • Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan, oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer

Vi tilbyr:

 • et faglig spennende og inkluderende arbeidsmiljø med aktive, faglig kompetente og engasjerte kollegaer
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og et bredt tverrfaglig samarbeid
 • ansettelse på kommunale vilkår
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • god pensjonsordning

Krav og ønsker til deg:

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Høyskoleutdanning/universitetsutdanning innen relevante fagområde.
 • Førerkort kl.B

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med saksbehandling
 • Basiskunnskap i forvaltning og helserett
 • Interesse og kunnskap for oppgavefeltet

Du er en person som:

 • har god vurderingsevne i forhold til hjelpebehov
 • er løsningsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert og god til å prioritere
 • kan jobbe selvstendig og i team
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad:
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. 

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

23/53

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

01.03.2023

Adresse:

Midtvågvegen 2 6630 Tingvoll