Tingvoll kommune

100% fast stilling som sykepleier i Hjemmetjenesten

Ledig 100% fast stilling som sykepleier

Kort om stillingen:
Er du sykepleier og ønsker deg en fast 100 % stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? Har du lyst til å gjøre en forskjell i din arbeidshverdag og lyst til være med på å videreutvikle våre tjenester?

Da ønsker vi deg velkommen til oss!

Vi har ledig sykepleierstilling ved Hjemmetjenesten indre ved virksomheten Behandling, rehabilitering og habilitering med totalt 40 ansatte. Stillingen er i todelt turnus, 3.hver helg.


Hjemmetjenesten Tingvoll er fordelt på 2 soner hvor ytre sone har kontor på Straumsnes omsorgssenter, og indre sone har egne kontor på Østfløya ved Tingvoll sykehjem. Hjemmetjenesten yter tjenester etter innvilget vedtak ifht helse- og praktisk bistand. Tingvoll har eget tildelingskontor, og jobber etter utfører- bestillermodell. Selv om tjenesten er oppdelt i to soner, forventes ett samarbeid på tvers både i forhold til personal og brukeroppdrag.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at hjemmeboende tjenestemottakere får nødvendig medisinsk oppfølging
 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten
 • Kvalitetssikre tjenestene blant annet ved deltakelse på tverrfaglige møter
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling -samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Fokus på individuell pleie, oppfølging og miljøarbeid

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før ev. ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer 
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad:
Tingvoll kommune benytt er seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nett side under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og att ester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

22/951

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rønningen1 6630 Tingvoll