Tingvoll kommune Heldøgns Tjenester

Helsefagarbeider ved Vonheim - avdeling for demens og psykogeriatri

80% fast stilling som helsefagarbeider

Kort om stillingene:
Har du lyst til å gjøre en forskjell i din arbeidshverdag? Har du lyst til å bidra med din kompetanse til å videreutvikle våre sykehjemstjenester?

Da ønsker vi deg velkommen til oss!

Vi har ledig 80% fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider ved Vonheim for snarlig tiltredelse. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatri, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Sykehjemmet og Vonheim er en del av Heldøgns tjeneste som i tillegg består av kommunens institusjonskjøkken og aktivitetssenter.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i den daglige oppfølgingen, pleie og stell av våre pasienter
 • Bidra til at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging
 • Sørge for at pasientene opplever trygghet, blir verdsatt og blir behandlet med respekt
 • Samarbeide med nødvendige samarbeidsparter
 • Pårørendeoppfølging
 • Administrering av legemidler
 • Dokumentasjon elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Observasjoner og målinger
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid i tjenesten
 • Bidra til at tjenesten gis i tråd med lovverket

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Førerkort

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Annen relevant utdannelse/praksis/yrkeserfaring vil bli vurdert
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Du opptrer rolig og er tålmodig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

22/945

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Adresse:

Rønningen 1 6630 Tingvoll