Tingvoll kommune

Ledig fast stilling i Tingvoll kulturskole

Ledig 50% fast stilling som kulturskolelærer og dirigent

Kort om stillingene:

Tingvoll kommune har ledig 50 % fast stilling som kulturskolelærer med noe adminsitrasjonsoppgaver, undervisning og direksjon. Undervisningsdelen av stillingen innebærer undervisning i messing for korpset.  Stillingen vil være en del av Tingvoll kulturskoled kollegium med fire faste ansatte og 150 elevplasser. Tilbudet ved Tingvoll kulturskole er p.t. undervisning i piano, sang, gitar, fiolin, messing og treblås, trommer, dans, musikkproduksjon og kunst/skulptur. Vi kjøper undervisningstjenester fra Tingvoll Kyrkje, Operaen i Kristiansund og Sunndal kulturskole, og kollegiet er gjennom dette samarbeidet 6 personer som møtes jevnlig. Sammen skapes et godt og kreativt arbeidsmiljø med egne undervisningslokaler og administrasjon. Tingvoll kulturskole er en del av virksomheten Folkehelse og kultur, med 16 ansatte.  Virksomheten Folkehelse og kultur er under omstrukturering, men inneholder i dag tjenester som bibliotek, kulturskole, helsestasjon for barn og unge og kommunale idrettsanlegg,  tilsammen 16 ansatte. Stillingen/e er ledig for tiltredelse 1. desember eller tidligere etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

50% Kulturskolelærer

 • Undervisning i messing og dirigent Straumsnes skolekorps
 • Kulturskolens kontaktledd mellom korps og kulturskolen
 • Delta på møter med korpsstyret
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av konserter og arrangement
 • Lærer fordypningstilbud
 • Utviklingsarbeid kulturskolen
 • Undervisning for enkeltelever og i grupper

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå/masternivå med undervisningskompetanse
 • Førerkort, klasse B,  og tilgang på bil er nødvendig

Ønsket kompetanse:

 • Ønskelig med relevant erfaring innen undervisning
 • Kunnskap om bruk av IT og 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Du:

 • Inspirerer, motiverer og engasjerer ansatte og elever
 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn og unge
 • Er selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Har gode og tydelige kommunikasjon- og samarbeidsevner

 Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kulturskolen 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og forsikring
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver.

Egenerklæring MRSA og Tuberkulose, samt politiattest, må fremlegges ved tilsetting. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Originale attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

22/944

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

30.09.2022

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

Tingvoll

Adresse:

Midtvågvegen 2 6630 Tingvoll