Tingvoll kommune Heldøgns Tjenester

Fast helgestilling som helsefagarbeider / pleieassistent

Fast helgestilling som helsefagarbeider / pleieassistent

Kort om stillingen:
Vil du være med å gjøre en forskjell?
Har du lyst til å jobbe litt ved siden av skolegang eller annen jobb?

Vi har ledig helgestilling ved Tingvoll sykehjem for helsefagarbeider eller pleiemedarbeider. Stillingen har uregelmessig helgerytme og stillingene tilsvarer 5 helger på 12 uker. Stillingen kan deles på to personer eller en person kan inneha stillingen alene. Alle helgene innehar aftenvakt på fredag og dag eller aften på lørdag og søndag.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

Dette vil avhenge av kompetanse, men kan være:

 • Utøve stell, pleie og omsorgsoppgaver
 • Delta under måltid/tilberede mat og rydde
 • Sørge for at pasientene opplever trygghet, blir verdsatt og blir behandlet med respekt
 • Utøve miljøarbeid og aktiviteter
 • Administrering av legemidler
 • Dokumentasjon
 • Observasjon og målinger
 • Sammen med annet helsepersonell bidra til at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging.
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Som ufaglært må du ha et genuint ønske om å bistå andre mennesker og være lærevillig.

Ønsket kompetanse:

 • Det er viktig for oss at du trives sammen med mennesker og at du ønsker å bruke av din tid til det beste for pasientene våre.

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert
 • Har godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Språk:
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. 
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på:

Referansenr:

22/706

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Arbeidssted:

Tingvoll sykehjem

Adresse:

Rønningen 1 6630 Tingvoll