Tingvoll kommune Behandling, rehabilitering og habilitering

Rekrutteringsstilling for sykepleie - og vernepleiestudenter

Sykepleiestudenter og vernepleiestudenter- tilbud fast stilling

Er du sykepleie - eller vernepleiestudent på heltid eller samlingsbasert studie?
Synes du det ville vært greit å vite at du allerede nå kan sikre deg en 100% stilling etter endt studie?

Da ønsker vi kontakt med deg!

Formålet med rekrutteringsstillingene er at studenter innen sykepleie eller vernepleie skal bli bedre kjent med organisasjonen Tingvoll kommune. Du får innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har i kommunehelsetjenesten.

Tingvoll kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Derfor ønsker vi å rekruttere flere nyutdannede sykepleiere og/eller vernepleiere som bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. 

Om stillingene: 

Ved Tingvoll hjemmetjeneste er det ledig to faste rekrutteringsstillinger (helgestillinger13-20%) for sykepleie- og/eller vernepleiestudenter. 

Arbeidsoppgaver 
Som arbeidstaker i en rekrutteringsstilling har du ansvar for å:

 • utføre oppgaver i tråd og samspill med de andre på avdelingen
 • jobbe aktivt i forhold til de oppgaver du blir tildelt
 • jobbe både selvstendig og være lærevillig

Kvalifikasjoner 

 • Sykepleiestudent
 • Vernepleiestudent
 • Førerkort klasse B. 

Personlige egenskaper 

 • Du liker å jobbe i team, og kan bidra i arbeidsmiljøet.
 • Du har lyst og evner til å jobbe i hjemmetjenesten.
 • Du har lyst til å arbeide under studietiden med et relevant arbeid.

Du identifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr
Informasjon om rekrutteringstilling

 • Fast ansettelse i studietiden i ca. 13-25 prosent stilling. Jobbe i gjennomsnitt hver 3. helg. 
 • Sommerjobb i fem uker i 100% stilling eller seks uker i minimum 75% stilling, jobb i jule- og eller påskehøytid.
 • Stipend i studietiden
  • Helstidsstudeneter: 
   1. års studenter kr. 20.000,2. års studenter kr. 30.000, 3. års studenter kr. 40.000.
  • Deltidsstudenter: 
   2. års studenter kr. 20.000, 3. års studenter kr. 30.000, 4. års studenter kr. 40.000.
  • Stipendet utbetales årlig etter at vilkårene er oppfylt.
 • Fast ansettelse etter endt utdanning og mottatt autorisasjon i 100 prosent stilling.
 • Lønn i studietiden etter sentrale avtaler og Tingvoll kommunes lokale avtaler.
 • Bindingstid på to år etter endt utdanning.

Ansettelse 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3. 

Språkkunnskaper 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Intervju 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/ frammøte. 

Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. 

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/204

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2022

Arbeidssted:

Tingvoll

Adresse:

Rønningen1 6630 Tingvoll